Terug

Plannen wind- en zonne-energie Beuningen vergevorderd

Jul 9, 2018

In juni organiseerde de gemeente Beuningen samen met de Beuningse energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’ en de Gebiedsraad ‘Energiek Beuningen’ inloopbijeenkomsten over windenergie en zonne-energie.

Plannen voor wind- en zonne-energie

Op basis van de kansen, zorgen, wensen en ideeën van inwoners over windmolens en zonnevelden zijn met circa 150 inwoners 16 scenario’s uitgewerkt over hoe wij in Beuningen kunnen omgaan met windenergie en zonne-energie. De werkgroepen keken naar de beste locaties voor windturbines en zonnevelden. Maar ook naar de verhouding tussen zon en wind en hoe we de overlast voor de omgeving zo goed mogelijk kunnen beperken.

Drie realistische scenario's

Om de 16 scenario’s verder te concretiseren en af te bakenen is begin 2018 de Gebiedsraad opgericht. De Gebiedsraad is een groep van 14 inwoners uit de vier dorpen die actief nadenken over de windmolen- en zonneplannen. De afgelopen maanden heeft de Gebiedsraad gesleuteld aan en gediscussieerd over de verschillende scenario’s voor zon en wind. Hierbij werd de Gebiedsraad geadviseerd door de Energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’, de netwerkbeheerder Liander en deskundigen op het gebied van zonne- en windenergie. De Gebiedsraad heeft van de 16 scenario’s uiteindelijk drie realistische varianten gemaakt. Deze zijn gepresenteerd tijdens de vier inloopavonden in juni.

De volgende stap

De gebiedsraad vergadert 9 juli over opgehaalde reacties tijdens de inloopavonden. Was u niet in de gelegenheid bij de avond aanwezig te zijn? Dan kun u uw voorkeur op de varianten tot 9 juli mailen naar gemeente@beuningen.nl ovv Voorkeur Energiek Beuningen.