Terug naar homepage

Nieuws

Bij Energiek Beuningen doen we het anders

news

Beuningen werkt aan ecowijk

De gemeente Beuningen heeft de ambitie een ecologische wijk te realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Lees meer

Beuningen gaat rijden op elektrische scooters

Op weg naar een energie neutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Twee elektrische scooters zijn zojuist aangeschaft. Beide scooters rijden op groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van schadelijke stoffen. Ze maken geen lawaai en hebben geen olie of benzine ...

Lees meer

Extra oplaadplekken voor elektrische auto’s in gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen plaatste dit voorjaar in de dorpen Beuningen, Ewijk en Weurt nieuwe openbare oplaadpunten voor maar liefst zestien elektrische auto’s. De oplaadpalen zijn sinds afgelopen vrijdag te gebruiken. Op dinsdag 6 maart nam wethouder Piet de Klein een nieuw geplaatst oplaadpunt voor ...

Lees meer

Energiezuinige woning met een duurzaamheidslening

Het zijn niet alleen banken, die geld uitlenen. De laatste jaren hebben de Duurzaamheidsleningen van de gemeenten een behoorlijke vlucht genomen. Dit zijn leningen voor energiebesparende maatregelen, waarmee je zelf direct voordeel hebt door verlaging van je energienota. Hierdoor is de lage rente en...

Lees meer

Inloopbijeenkomsten wind- en zonne-energie in juni

In juni organiseert de gemeente Beuningen samen met de Beuningse energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’ en de Gebiedsraad ‘Energiek Beuningen’ inloopbijeenkomsten over windenergie en zonne-energie.

Wilt u weten hoe de plannen voor de duurzame energietransitie eruit zien? Bent u benieuwd waar mogeli...

Lees meer

Gratis energiebesparingsadvies aan huis met appeltaartgesprekken

In Beuningen zijn afgelopen tijd al verschillende appeltaartgesprekken georganiseerd. Woningeneigenaren in de gemeente Beuningen krijgen een gratis energieadvies aan huis als ze een appeltaartgesprek organiseren.

Zonnepanelen en isolatie in Beuningen

Na de appeltaartgesprekken ondernamen woninge...

Lees meer

Energiek Beuningen: Gebiedsraad aan het werk

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest...

Lees meer

Gemeente Beuningen is duurzaam op weg

Op weg naar een energie neutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Daarom is de eerste, volledig elektrische auto aangeschaft. De auto rijdt op groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van schadelijke stoffen. Ook maakt de auto geen lawaai en heeft geen benzine ...

Lees meer

Nieuwsbrief #4 Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken: met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Hiervoor is een gebiedsproces o...

Lees meer

Kindergemeenteraad in het teken van Energiek Beuningen

Op dinsdag 5 juni is er voor de tiende keer een kindergemeenteraad in het gemeentehuis van Beuningen. Achtenveertig leerlingen van zes basisscholen doen mee. De leerlingen bedenken concrete plannen rond het thema ‘Energiek Beuningen – duurzaamheid op school.

’s Avonds adviseren de leerlingen in...

Lees meer