Terug naar homepage

Nieuws

Bij Energiek Beuningen doen we het anders

news

Gemeente Beuningen is duurzaam op weg

Op weg naar een energie neutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Daarom is de eerste, volledig elektrische auto aangeschaft. De auto rijdt op groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van schadelijke stoffen. Ook maakt de auto geen lawaai en heeft geen benzine ...

Lees meer

Energiek Beuningen: Gebiedsraad aan het werk

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest...

Lees meer

Gratis energiebesparingsadvies aan huis met appeltaartgesprekken

In Beuningen zijn afgelopen tijd al verschillende appeltaartgesprekken georganiseerd. Woningeneigenaren in de gemeente Beuningen krijgen een gratis energieadvies aan huis als ze een appeltaartgesprek organiseren.

Zonnepanelen en isolatie in Beuningen

Na de appeltaartgesprekken ondernamen woninge...

Lees meer

Als de koek op is, zitten zij met de gebakken peren

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest...

Lees meer

Energiezuinige woning met een duurzaamheidslening

Het zijn niet alleen banken, die geld uitlenen. De laatste jaren hebben de Duurzaamheidsleningen van de gemeenten een behoorlijke vlucht genomen. Dit zijn leningen voor energiebesparende maatregelen, waarmee je zelf direct voordeel hebt door verlaging van je energienota. Hierdoor is de lage rente en...

Lees meer

Beuningen gaat rijden op elektrische scooters

Op weg naar een energie neutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Twee elektrische scooters zijn zojuist aangeschaft. Beide scooters rijden op groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van schadelijke stoffen. Ze maken geen lawaai en hebben geen olie of benzine ...

Lees meer

Extra oplaadplekken voor elektrische auto’s in gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen plaatste dit voorjaar in de dorpen Beuningen, Ewijk en Weurt nieuwe openbare oplaadpunten voor maar liefst zestien elektrische auto’s. De oplaadpalen zijn sinds afgelopen vrijdag te gebruiken. Op dinsdag 6 maart nam wethouder Piet de Klein een nieuw geplaatst oplaadpunt voor ...

Lees meer

17 gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruikmaken van duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.

Lees meer

Beuningen werkt aan ecowijk

De gemeente Beuningen heeft de ambitie een ecologische wijk te realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Lees meer

Collectief Zonnedak ARN

Voor iedereen die wél van de voordelen van zonnepanelen wil genieten maar zelf geen geschikt dak heeft, werkt de lokale energiecoöperatie NovioVolta samen met de ARN aan een collectief zonnedak in Weurt. En u kunt meedoen! Benieuwd naar de mogelijkheden?

Lees meer