Terug

Nieuwsbrief Energiek Beuningen

Oct 1, 2018

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken: met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Hiervoor is een gebiedsproces opgestart. In deze derde nieuwsbrief informeren wij u over wat er in dit proces besproken is en hoe het vervolg eruit ziet.

Nieuwsbrief Energiek Beuningen 7feb2018