Terug naar homepage

Nieuws

Bij Energiek Beuningen doen we het anders

news

Nieuwsbrief #8 Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken met wind en/of zon. In april kwam een einde aan een bijzondere periode: De fase van voorverkenning is nu voorbij....

Lees meer

Van zonnepanelen tot hergebruik van zeecontainers

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld....

Lees meer

Energiecoöperatie EnergieVoorVier organiseert 2 informatieavonden

Benieuwd waar energiecoöperatie EnergieVoorVier in gemeente Beuningen voor staat?

Energiecoöperatie EnergieVoorVier, opgericht door inwoners voor inwoners en van inwoners van de vier dorpen in gemeente Beuningen, organiseert twee informatieavonden: Maandag 20 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur In De...

Lees meer

Regio's stemmen duurzame plannen af

Gemeente Beuningen valt onder Regio Arnhem-Nijmegen, één van de 30 regio’s in ons land. In 2019 wordt het nationale klimaatakkoord per regio vertaald in een Regionale Energiestrategie. Elke regio moet aangeven hoe zij hun opwek en warmtetransitie willen vormgeven.

Op 14 maart kwamen vertegenwoor...

Lees meer

Samen energie opwekken met zonnepanelen levert je nog meer op

Op vrijdagavond 29 maart organiseerde energiecoöperatie EnergieVoorVier samen met Loket Duurzaam Wonen Plus en Zonnige buren in Beuningen een borrel met als doel had mensen verder te helpen bij het (samen met de buurt) opwekken van energie met zonnepanelen. De energiecoöperatie heeft tijdens deze...

Lees meer

Kinderdenktank Beuningen bezoekt Windmolenpark Nijmegen-Betuwe

Vrijdag 8 februari heeft de Kinderdenktank Beuningen het Windpark Nijmegen-Betuwe bezocht. In de Kinderdenktank Beuningen denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst. Daarbij is energie een belangrijk thema. De denktank heeft zelf gekozen voor een werkbezoek aan de windmolens om zich te late...

Lees meer

Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, w...

Lees meer

Energiek Beuningen inloopavond 17 januari

Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Alle energie die bewoners, bedrijven en...

Lees meer

Wind wordt ruggengraat van energievoorziening

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest

...

Lees meer

Nieuwsbrief #6 Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken: met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Sinds de eerste bijeenkomsten i...

Lees meer